VOCAP-activiteit - Evoluties in het wettelijk landschap van de beroepsuitoefening als psycholoog: Implicaties op A&O-Psycholoog

Quand: 
23-02-2017 19:00 de 22:00
Où: 
Park Inn By Radisson Leuven – Martelarenlaan 36 -3010 Leuven
VOCAP

Inleider: Prof. Em. Karel De Witte 

 

In de voorbije periode is het zeker opgevallen dat er nogal wat beweging was in het psychologenlandschap: de wet op de klinische psychologie trad in werking op 1 september 2016; bij de Psychologencommissie staat een hervorming in de steigers; burn-out werd erkend als ‘arbeid gerelateerde ziekte’; psychotherapie blijft in het oog van de storm; …

 

Deze ontwikkelingen hebben een belangrijke invloed op de beroepsuitoefening, in eerste instantie voor de klinisch psychologen, maar hebben ook hun gevolgen voor de A&O-psychologen. Hoe de wettelijke vernieuwingen zullen gerealiseerd worden, moet nog verder worden uitgewerkt. Omwille van de mogelijke implicaties op ons vakgebied, leek het ons aangewezen om u enerzijds te informeren over de stand van zaken en anderzijds samen te reflecteren over de houding die wij willen aannemen ten aanzien van deze ontwikkelingen. Bij de stand van zaken zal ook toelichting gegeven worden over andere wetten en decreten die van belang zijn voor A&O-psychologen zoals het decreet betreffende persoonlijkheidsonderzoek, onze rol als preventie-adviseur voor psychosociale risico’s, …

 

Prof. Em. Karel De Witte, oud-voorzitter en nu lid van de Raad van Bestuur van de BFP en secretaris van de Psychologencommissie heeft recent al deze ontwikkelingen vanop de eerste rij kunnen volgen en mee proberen te sturen. Hij is dus de juiste persoon om in een inleiding toelichting geven bij de huidige evoluties qua wetgeving en mogelijke gevolgen voor A&O-psychologen.

 

Na zijn uiteenzetting worden volgende thema’s besproken in werkgroepen met de bedoeling om te komen tot in te nemen standpunten, mogelijke acties, …

     a. Wat is de toegevoegde waarde van de A&O-psycholoog in hedendaagse organisaties?

     b. Noodzaak van een deontologie en disciplinair orgaan voor A&O psychologen?

     c. Nut van een register van A&O-psychologen als een kwaliteitskenmerk?

     d. Moeten we politiek lobbyen en zo ja, rond welke thema’s?

Omwille van praktische redenen willen we u vragen om bij uw inschrijving op het formulier aan te geven aan welke werkgroep u wil deelnemen.

 

Iedereen die begaan is met de toekomst van ons vakgebied, maar vooral met het vrijwaren van onze positie als dé specialist met aandacht voor ‘de mens in de organisatie’, zal deze gelegenheid zeker niet laten voorbijgaan om input te leveren! Wij hopen dan ook op een grote aanwezigheid van geëngageerde collega’s!


Praktische info

Wanneer:   Donderdag 23 februari 2017
  Ontvangst en netwerkmoment vanaf 19u - Aanvang om 19u30
     
Programma: 19.30 uur   Toelichting door Prof.Em. Karel De Witte
  20.00 uur Bespreken thema’s in 4 werkgroepen
  20.45 uur Rapportering van de besprekingen in de werkgroepen.
  21.15 uur  Synthese en besluitvorming: welke acties plannen we in de nabije en verdere toekomst?
  21.30 uur Informele gedachtewisseling bij een drankje en een hapje.
     
Waar:   Park Inn By Radisson Leuven – Martelarenlaan 36 -3010 Leuven
     
Deelnameprijs: Gratis voor VOCAP-leden en studenten
  (studenten die een broodje wensen, betalen vooraf € 2,50)
   
  € 100,00 voor niet-leden
   
  € 60,00 voor leden BFP, PMC, VOV
   
Inschrijvingen: Ten laatste op 17 februari via het inschrijvingsformulie

                         

                             

 

Bij annulatie door niet-leden minder dan 2 werkdagen voor de activiteit, blijft het volledige bedrag verschuldigd.
U kan zich wel steeds laten vervangen door een andere deelnemer.

De niet-leden kunnen eveneens broodjes bestellen. In dit geval is de prijs van de broodjes inbegrepen in het inschrijvingsbedrag.

                           

   

 

 
Communiquez cet avis
Deel dit bericht