Evidence based psychology

2017, een nieuw jaar, beste wensen zijn dan op zijn plaats zou je denken. Helaas, dat geldt blijkbaar niet voor bepaalde collega’s. De laatste dagen vliegen de verwijten ons rond de oren. “De BFP liegt”, “ze is corporatistisch” en zelfs persoonlijke aanvallen op onze staf. U gaat maar eens rondneuzen op de verschillende fora, het zal u vast en zeker niet ontgaan zijn. Zelfs de collega’s van de Psychologencommissie ontsnappen er blijkbaar niet aan. 

 

Polemiek

Het zou heel gemakkelijk zijn voor de BFP om daar nu op te gaan reageren en hen van wederwoord te dienen. Maar dan zouden we mee gaan in de polemiek. En als goede psycholoog hebben we altijd geleerd om afstand te nemen, in meta - positie te gaan staan, te analyseren wat er aan het gebeuren is, alvorens onze interventies te bepalen. De hele polemiek heeft ons geïnspireerd om nog eens helder te schetsen waar de BFP nu eigenlijk voor staat: evidence based psychology

Evidence - based, zegt u? Daar draait toch net de hele polemiek rond! “De klinische psychologie zal immers geparamedicaliseerd worden!”, “Maggie De Block huldigt enkel het principe van evidence - based medicine en dus zullen we binnenkort enkel nog mogen werken met gedragstherpeutische protocollen.” Het zijn maar enkele van de bezorgdheden die ons ter ore zijn gekomen. 

 

Wetenschap die ons verbindt

Het verwondert ons enigszins, dat zoveel collega’s zich laten vangen door de mist van enkelen. Zijn we immers vergeten waar evidence - based psychology voor staat? Psychologie als wetenschap is immers onze kern, onze identiteit die ons verbindt over de verschillende sectoren heen. Allemaal hebben we liggen zwoegen en sakkeren over vakken zoals functieleer, statistiek en onderzoeksmethodologie. Allemaal hebben we ingepeperd gekregen dat psychologie een wetenschap is met twee wetenschapsfilosofische benaderingen, de positief - wetenschappelijke benadering en de geesteswetenschappelijke benadering. De beide gaan hand in hand, want het studie - object van onze wetenschap, de mens, laat zich helaas niet compleet vangen of begrijpen door experimenten alleen. 

En dus beste collega’s, leeft en werkt de internationale psychologengemeenschap (’t is geen uitvinding van de BFP, hoor) al sinds jaar en dag volgens het principe van de evidence - based psychology, gedefinieerd door de American Psychological Association in 2005. Vrij vertaald houdt het in dat wij als psychologen steeds zullen proberen om gebruik te maken van de best beschikbare wetenschappelijke kennis, deze aan te vullen met onze eigen klinische ervaring en die dan af te stemmen op de eigenschappen van onze cliënt. Het is net deze definitie die de rijkdom van ons werkveld zal garanderen, ja zelfs kritisch laat kijken naar onze eigen wetenschap, want nog jong en in volle ontwikkeling. En laat dat nu net één van de doelstellingen zijn waar de BFP voor staat: het zo breed mogelijk verspreiden van kennis uit de wetenschappelijke psychologie, de samenleving zo breed mogelijk toegang geven tot psychologische interventies en het bewaken van een zorgvuldige ethiek met de belangen van onze cliënten in het achterhoofd. Dat is nog wel even iets anders dan die gevreesde “evidence - based medicine”.

 

Wetenschap noodzakelijk, maar niet voldoende

Het betekent tevens dat wetenschappelijk onderzoek en kennis uit onze universitaire studies niet volstaat om een “goede” psycholoog te zijn. Vaardigheden en attitudes zijn tevens onmisbaar. Maar die wetenschappelijke verankering is wel onze basis, het is ons DNA als psycholoog als het ware. Want zelfs naar die essentiële vaardigheden en attitudes doen we onderzoek zodat we deze nog beter kunnen gebruiken in ons dagdagelijks werk. Denk maar aan al het fascinerend onderzoek dat op dit moment gaande is om te onderzoeken waarom die therapeutische relatie nu zo belangrijk is. 

Het is met die visie dat de BFP in 1993 actief geholpen heeft om de Psychologencommissie op te richten zodat de titel beschermd zou worden. Ze zorgde ervoor dat de deontologie niet langer bewaakt diende te worden door zichzelf, maar door de Psychologencommissie. Ze spoorde haar leden actief aan en faciliteerde hen zelfs om zich te laten registreren bij de Psychologencommissie. 

Het is met die visie dat ze gepleit heeft dat de klinisch psycholoog een autonoom gezondheidszorgberoep zou worden, opdat patiënten/cliënten een betere toegang zouden krijgen tot psychologische zorg. Ze heeft dat altijd gedaan met een positieve boodschap in het belang van de cliënt. De erkenning is nu verwezenlijkt en dat is mooi. Vergis u echter niet, de autonomie van de erkenning betekent echter niets zonder een eigen, onafhankelijke financiering. Terwijl anderen bezig zijn met achterhoede - gevechten, focussen wij ons al op de volgende stap. 

 

Kritische psychologie, open en transparant

Psychologie, beste collega’s, wordt niet bedreven in gesloten achterkamertjes in elitaire gezelschappen of in opleidingsinstituten waar zonder enige vorm van controle goeroes achterna worden gelopen. Neen, psychologie is een wetenschap, die internationaal bedreven wordt, waarbij collega’s publiceren in peer - reviewed tijdschriften, elkaar uitdagen in hun theorievorming zowel internationaal als lokaal in vb. intervisie

 

Op dat vlak is de BFP geen moeilijke of obscure organisatie:

  • Vind je het belangrijk dat psychologische interventies gestoeld zijn op goed wetenschappelijk onderzoek in de brede traditie van de evidence - based psychology?
     
  • Vind je het belangrijk dat de samenleving meer baat moet hebben bij psychologische interventies?
     
  • Vind je het belangrijk dat de positie van de psycholoog beter gewaardeerd wordt in onze samenleving?
     
  • Vind je het belangrijk dat de diversiteit van de (klinische) psychologie bewaard moet worden en niet herleid kan worden tot een reductionistisch protocolair denken?

 

Wel, help ons dan om dit te verwezenlijken, want zonder de individuele psycholoog als lid, stelt de BFP niets voor. Er zijn nog 7000 collega’s die niet bij een professionele organisatie zijn aangesloten. Als we de bovenvermelde doelstellingen willen waarmaken, zullen we iedereen nodig hebben. 

Sluit je daarom vandaag nog aan bij één van de beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de BFP en overtuig je collega’s om hetzelfde te doen!

We wensen u alvast een vreugdevol nieuw jaar, waarin we de psychologie weer een stapje verder kunnen brengen en het u makkelijker kunnen maken om datgene te doen wat u graag doet, mensen vooruit helpen!

 

De BFP

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht