Voka brussel - Kennissessie ‘Taboes doorbreken om de zorg te transformeren’

Wanneer: 
07-05-2018 19:00
Waar: 
Health Community - Koningsstraat 154 - 158. 1000 Brussel

Op maandag 7 mei gaat de tweede kennissessie van de Health Community in 2018 door met als thema 'Taboes doorbreken om de zorg te transformeren'. 

 

 

 

Dat de gezondheidszorg zal en moet transformeren is geen nieuws. Het ideale toekomstbeeld in welzijn en gezondheid is grotendeels gekend. We moeten het zorgsysteem ombuigen van subsidie- en volumedrive naar een meerwaarde by design. We moeten de return per euro laten stijgen of de kost per patiënt laten zakken. En ja, we kunnen dat. Met eenzelfde of betere kwaliteit. Zonder te raken aan de toegankelijkheid. En zonder een sociaal bloedbad.

De bouwstenen van dit alternatieve toekomstbeeld zijn gekend: value based financiering, geïntegreerde zorgmodellen, een andere rolverdeling en digitalisering. Tegelijk wordt quasi elke kiem in die richting gesmoord door stokken in de wielen te steken van de noodzakelijke verandering. Dat wil zeggen dat we taboes moeten doorbreken.

Tijdens de kennissessie van 7 mei stellen we graag de Voka-paper 'Taboes doorbreken om de zorg te transformeren' aan u voor. Hierin bespreken we de dysfuncties van het huidige zorgsysteem en kijken we vooruit zonder taboes. We formuleren concrete aanbevelingen zodat het ondernemerschap in welzijn en zorg verder kan toenemen en de sociale bescherming evolueert naar een systeem dat beter responsabiliseert én beschermt.

Het is voor ons een eerste publieke gelegenheid om af te toetsen of onze visie voor de komende decennia goed zit, en waar eventueel bijsturing nodig is. Samen met federale en Vlaamse beleidsmakers, en met 2 voortrekkers in zorgondernemerschap gaan we graag met u in debat over deze paper.

 

Programma

19u00   Welkom

              Ria Binst, Health Community

19u05   Voorstelling paper ‘Taboes doorbreken om de zorg te transformeren’
              Pieter Van Herck, senior adviseur welzijn- en gezondheidsbeleid Voka

19u45   Reflectie vanuit federaal beleid
             Pedro Facon

20u00   Reflectie vanuit Vlaams beleid
             Karine Moykens, Secretaris-Generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

20u15   Reflectie vanuit thuiszorg
             Erwin Devriendt, CEO Solidariteit voor het Gezin

20u30   Reflectie vanuit ziekenhuis
             Johnny Vanderstraeten, CEO UZA

20u45   Vragenronde

21u05   Conclusie
             Rudy Mattheus, Niko Group

21u15   Netwerkreceptie

 

Praktische informatie

VOOR WIE

  • Ondernemingen
  • Zorgverstrekkers
  • Onderzoeksinstellingen
  • Patiëntengroepen
  • Beleidsverantwoordelijken

 

PRIJS

50 euro (leden Health Community)
50 euro (zorgorganisaties lid van Voka)
110 euro (niet–leden Health Community)

Patiëntenorganisaties, die lid zijn van Voka Health Community kunnen gratis deelnemen aan deze sessie. Let wel, er wordt een no-show-fee van 65€ gehanteerd bij het niet tijdig annuleren van de deelname.

Prijzen excl. btw – betalen doet u na ontvangst van onze factuur.

Annulatievoorwaarden: De deelnameprijs blijft volledig verschuldigd tenzij de annulatie ons schriftelijk bereikt uiterlijk op maandag 30 april 2018. Een vervanger mag steeds uw plaats innemen.

 

 


 

 

 

 

 
 
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht