Nationale Conferentie "For a Better Mental Health: Mobile Teams Connecting" op 18/10 en 19/10

Wanneer: 
18-10-2018 08:30 tot 19-10-2018 16:15
Waar: 
Plaza Hotel Brussel

De GGZ-hervorming voor volwassenen vanaf 2010, de zogenaamde projecten ‘107’, gaf het startschot voor de doorontwikkeling van mobiele teams als innovatieve manier om gespecialiseerde zorg te verlenen in de onmiddellijke leefomgeving van de burger. Als nieuwe partner in het zorglandschap, ingebed in de regionale GGZ-netwerken, hebben deze teams in de voorbije jaren hun meerwaarde duidelijk aangetoond en zijn zij bijna niet meer weg te denken in het aanbod. Méér dan 60 teams, zowel voor acute (‘functie 2a’) als langdurige zorg (‘functie 2b’) zagen het levenslicht en zijn momenteel operationeel over het ganse land.

Tijdens deze nationale conferentie ‘Mobile Teams Connecting’ willen we iedereen samenbrengen die met en rond de teams gebouwd heeft en verder wil bouwen aan een betere geestelijke gezondheidszorg. Immers, enkel dankzij het samenwerkend verbinden van heel wat actoren is een kwaliteitsvolle en  gemeenschapsgeoriënteerde zorg, waarbij de patiënt en zijn netwerk écht centraal staat, mogelijk. Aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk in de 107-beweging vanaf 2019, willen we dan ook uitgebreid stilstaan bij een aantal principes, waarden, argumenten en innovatieve praktijken, uit binnen- én buitenland, die ons kunnen inspireren om verder te gaan.
 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht