E - Psychologos 2018 (4): Tijden veranderen…

Tijden veranderen, de Belgische Federatie van Psychologen ook.

 

De BFP was tot nu toe een federatie van individuele leden. In 2019 wordt ze een federatie van verenigingen, federale koepel van deze verenigingen, zelf lid van de EFPA, European Federation of Psychologists’ Association

 

Voor de leden, op zich, zal dat niet veel veranderen. Hun lidgeld zal via de vereniging van hun keuze naar de BFP gaan in plaats van omgekeerd.

 

De BFP zal belangrijk blijven voor de verdediging van de belangen van psychologen op federaal en / of transversaal niveau (dat wil zeggen voor onderwerpen die verschillende gebieden van de psychologie dekken, zoals burn-out).

 

Dit verandert echter iets voor Psychologos, transfertijdschrift van de BFP, dat wil zeggen “overdracht van kennis van psychologen naar psychologen”. Een communicatieorgaan minstens drie keer per jaar gericht aan de leden van de verenigingen van de BFP zal natuurlijk blijven bestaan. De inhoud van deze "New-Psychologos" zal door de New-BFP moeten bepaald worden.

 

Dus u hebt voor u het laatste nummer van de (Old-)Psychologos, overdrachtstijdschrift van de BFP. Het was me een eer en een bijzonder interessante functie om wat Psychologie in België is, aan beide kanten van de taalgrens aan de beroepsuitoefenaars in het veld proberen over te dragen.

 

Ik dank van harte wie mij gedurende al die jaren bij deze taak hebben ondersteund door o.a. deel uit te maken van het redactiecomité, alsook mijn gezin.

 

Ik zeg u au revoir, vaarwel, auf wiedersehen, goodbye.

 

Wij bieden u zoals gewoonlijk panorama's, reportages, column en recensies ...

 

Met de wensen van heel het Psychologos-team en met mijn beste herinnering,

 

Anne Fornoville-Dubois