Deontologische bijstand

Als lid van de BFP kan u genieten van gratis ondersteuning bij deontologische kwesties en bijstand voor klachtenprocedures.

 

Hulp bij deontologische vragen

Als psycholoog werkt u in een complexe en interpersoonlijke context. U zal zich vaak geplaatst weten voor deontologische uitdagingen. Zeker nu onze deontologische code wettelijk verankerd is en bewaakt wordt door een tuchtrecht, is deontologisch verantwoord handelen onontbeerlijk. 

Om het deontologisch handelen van de psychologen zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft de BFP al sinds lange tijd een commissie deontologie. De leden van de commissie hebben actief meegewerkt aan de nieuwe, deontologische code en zijn dus het beste geplaatst om u bij te staan met al uw vragen. 

Als lid van de BFP kan u gratis beroep doen op hun advies.

 

Bijstand in klachtenprocedures

Nu de nieuwe deontologische code verankerd is in een tuchtrecht, kan het zijn dat een cliënt beslist om een klacht tegen u in te dienen bij de Psychologencommissie. Wie zal u bijstaan in het voeren van de procedures? Wie helpt u om uw dossier voor te bereiden?

Leden van de BFP kunnen gratis beroep doen op bijstand vanuit de Federatie in het kader van klachtenprocedures voor de tuchtraad.

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht