Dag van de psycholoog

Ambiance - Jour du psychologue

De "Dag van de Psycholoog" wordt elk jaar georganiseerd door de Belgische Federatie van Psychologen. Ze verenigt wetenschappers uit het domein van de psychologie met de beoefenaars van de psychologie. Elk jaar wordt de 'state of the art' verzameld uit één bepaald domein en wordt deze toegepast op een maatschappelijk relevant thema. 

Concept

Als psychologen zijn we actief in diverse sectoren van de samenleving. De verschillen tussen die sectoren lijken soms erg groot met betrekking tot de activiteiten die psychologen ondernemen. Toch is er meer gemeenschappelijk dan de maatschappij op het eerste zicht zou vermoeden. De psycholoog die werkzaam is in de gezondheidszorg is misschien dan wel meer bekend bij het brede publiek, hij deelt echter heel wat met de psycholoog die actief is in de bedrijfswereld of het onderwijs. Die gemeenschappelijkheid zit hem in de wetenschap van de psychologie, de toepassing van die kennis in onze maatschappij en de oprechte geboeidheid in de mens die voor ons zit.

 
De Dag van de Psycholoog werd gecreëerd om die gemeenschappelijkheid onder de psychologen terug te vinden. Dit doen we door een thema uit de wetenschappelijke psychologie uit te lichten, dat van belang is voor alle sectoren. De kennis en kunde uit dat thema vertalen we naar concrete handvaten en methodieken voor de collega’s. We nodigen de relevante beleidsmakers uit om kennis te nemen van die lessen uit de wetenschappelijke psychologie en deze te vertalen naar hun beleid.