top of page

Over de Testcommissie

Over de Testcommissie

 

In een snel evoluerende maatschappij is het ook voor psychologisch gevormden noodzakelijk dat zij op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen op hun domein. De Testcommissie van de Belgische Federatie van Psychologen wil aan deze nood tegemoet komen door op te treden als contactinstantie voor gebruikers van psychodiagnostische instrumenten en/of belangstellenden die vragen, problemen, voorstellen tot onderzoek en ontwikkeling van tests, ... hebben.

 

Dit impliceert dat:

  • zij zich op de hoogte houdt van ontwikkelingen op het domein,

  • zij antwoordt op vragen aangaande testontwikkeling, testgebruik, waarde van tests, ...,

  • zij standpunten inneemt ten overstaan van deontologische problemen die verband houden met psychodiagnostiek,

  • zij noden aan ontwikkeling, onderzoek, of opleiding in verband met psychodiagnostiek signaleert aan instanties die aan deze noden tegemoet kunnen komen,

  • zij contact onderhoudt met relevante verenigingen, instanties, onderzoekers, uitgevers, ... in binnen- en buitenland.

Het is reeds sinds het ontstaan van de Belgische Federatie van Psychologen, op 1 december 1979, dat de Testcommissie zich op deze taken toelegt.

Netwerk en vertegenwoordiging

De Testcommissie treedt op als contactinstantie en verschaft advies aan de volgende officiële instanties:

bfp_oud.PNG
riziv.png
vaph.png
vazg.png
KCD2.png

De Testcommissie is vertegenwoordigd binnen de European Federation of Psychologists' Associations (EFPA), met name binnen de werkgroep rond psychodiagnostiek - de Board of Assessment (BoA).

 

De Testcommissie onderhoudt daarnaast ook contacten met andere internationale verenigingen zoals de European Association for Psychological Assessment (EAPA) en de International Test Commission (ITC).

bottom of page