Competenties van de psycholoog

De psycholoog is verplicht om zijn competenties op peil te houden!

 

Permanente vorming

  • De psycholoog moet zijn professionele competentie en beroepskwalificatie op een hoog niveau houden door middel van permanente interdisciplinaire vorming, rekening houdend met de meest recente ontwikkelingen in de psychologie.

 

Permanente evaluatie

  • De psycholoog moet zijn activiteiten door middel van geëigende methodes evalueren. Hij zal de nodige maatregelen treffen om tijdig de nadelige en voorzienbare gevolgen van zijn werk te ondervangen.

 

Verplichte doorverwijzing

  • De psycholoog beoefent het beroep binnen de grenzen van zijn competenties en doet geen onderzoeken waarover hij geen specifieke kwalificatie heeft. Hij werkt binnen het kader van de wetenschappelijke psychologie en is zich bewust van de kritieken op en de permanente evolutie van deze theorieën en methodes.
  • De psycholoog is zich bewust van de beperkingen van de door hem aangewende methodes en procedures. Hij houdt rekening met deze beperkingen en is verplicht om de cliënt om door te verwijzen naar een andere terzake competente beroepsbeoefenaar.
  • In geval van ziekte, belangenconflict of moreel onvermogen die een mogelijk gebrek aan objectiviteit kunnen betekenen, verzoekt de psycholoog de cliënt zich tot een andere vakgenoot te wenden.

 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht