BFP en UPPCF, samen sterker ! Een nieuwe start….

We hebben het genoegen UPPCF en haar leden te verwelkomen bij FBP-BFP. Op die manier kunnen energieën en de essentiële middelen voor de respectievelijke en de gezamenlijke opdrachten gebundeld worden.

 

UPPCF of l’Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones verdedigt de belangen van alle klinische psychologen wat hun expertise of specialisatie ook moge zijn. Ze wenst vooral de klinische psychologen te verenigen rond hun gemeenschappelijke punten: de wetenschappelijk verankerde klinische psychologie. De Belgische Federatie van Psychologen steunt hen daarin.

Na een overgangsjaar, kan er voortaan, aan een gezamenlijk avontuur gesleuteld worden!

Het spreekt vanzelf dat in de huidige context van de hervorming van de gezondheidszorg, UPPCF in staat zal zijn een maximum aan Franstalig klinisch psychologen te vertegenwoordigen en een belangrijke rol zal spelen onder de vele Franstalige beoefenaars. Op 14 juni 2017 hebben BFP en UPPCF 5 zetels gekregen op acht bij de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen.

Voortaan zal UPPCF de Franstalige klinische sector zijn van de BFP. In die zin is er een samenwerkingsovereenkomst getekend op drie jaar, tot 31 december 2020.  Bovendien zal de huidige conventie geherwaardeerd worden en, indien nodig, gewijzigd worden naargelang van de conclusies van de werkgroep “Quo Vadis ”Operationeel (verantwoordelijk voor de aanpassing van BFP in functie van de situatie van de psychologen in België)

 

Wat houdt deze conventie in?

  • UPPCF is lid van BFP als beroepsvereniging en zal de statuten en het RIO in acht nemen (het interne reglement). Ze wordt een van de verenigingen, lid van BFP, met alle rechten voorzien in het RIO van BFP.

  • BFP verplicht zich om alle huidige leden van haar Franstalige klinische sector bij UPPCF aan te sluiten door ze aan te moedigen lid te worden. Vanaf 2018 worden er geen individuele leden aanvaard bij UPPCF. BFP verplicht zich te herstructureren in een Federatie van verenigingen, in overeenstemming met haar statuten en niet meer als een Federatie met eigen leden.

  • BFP verplicht zich ook om de toetreding van andere verenigingen van klinische psychologen in de Franstalige klinische Sector te weigeren. Het basisidee van deze conventie is het landschap van de Franstalige klinische sector te vereenvoudigen en zodoende alle energieën en krachten in éénzelfde richting te leiden. 

  • BFP verplicht zich een werkgroep op te richten, « Quo Vadis operationeel” met als doelstelling BFP te hervormen op operationeel vlak. Deze werkgroep zal de Raad van Bestuur adviseren over de diensten die al dan niet bij de federatie horen of terug moeten bij de gefedereerde verenigingen. Het standpunt van UPPCF is dat alle sectoren in deze werkgroep vertegenwoordigd zijn  op gelijke basis.

  • Alle diensten van BFP zijn toegankelijk voor de leden van UPPCF.

 

Concreet, wat houdt dat in voor de leden?

  • Vanaf heden worden de BFP leden lid van UPPCF en omgekeerd, behalve de leden die het niet daarmee eens zijn. Een eenvoudig bericht aan het secretariaat van BFP (info-fr@bfp-fbp.be) volstaat om de afkeuring kenbaar te maken.

  • Het lidgeld van UPPCF leden bedraagt 50 Euro in 2018, waardoor de leden toegang krijgen tot de diensten van UPPCF en van BFP voor een kleiner bedrag dan het lidgeld voor BFP alleen. Het spreekt vanzelf dat alle diensten aan de leden (werkdossiers, verplaatsingen, informatie en communicatie, werkingskosten, het organiseren van evenementen…) menselijke en financiële middelen vereisen. Om deze professionele diensten te bekostigen zal UPPCF geleidelijk aan het lidgeld verhogen op een periode van 3 jaar. 

Voor 2017 vragen we om zich nog steeds te affiliëren bij BFP en UPPCF. De budgetten die uit de lidgelden voortvloeien zullen gezamenlijk beheerd worden door de gemandateerden van UPPCF binnen BFP om diensten te creëren voor de BFP en UPPCF. Gezien de enorme uitdagingen moeten we kunnen rekenen op alle menselijke en financiële middelen.

We nodigen alle franstalige leden klinische psychologen van de Federatie uit om lid te worden van UPPCF. Binnen deze organisatie zullen ze vertegenwoordigd worden op een meer authentieke wijze binnen de heterogene context van hun beroep en zullen ze dan ook een groep vormen waarvan de bijdrage doorslaggevend zal zijn voor de komende jaren! 

 

We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking tussen UPPCF en BFP zal bijdragen tot een betere verdediging van de belangen van de klinische psychologen, van hun statuut en van de verschillende en gevarieerde activiteiten.

 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht