• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
Blurred people mingling

Belgische Federatie van Psychologen

Onze missie en visie

Waar we je belangen verdedigen

Contacteer BFP

De Belgische Federatie van Psychologen is de nationale beroepsvereniging van licentiaten en masters in de psychologie in België.

Deelverenigingen

Workers at Gas Plant
Arbeids- en organisatiepschologie

VOCAP verenigt psychologen actief in de ruimere bedrijfswereld.

Person Drawing Anime Sketch
Schoolpsychologie

VVSP verenigt psychologen die actief zijn in het onderwijssysteem.

Therapy Session
Klinische psychologie

VVKP en UPPCF verenigen psychologen actief in de ruimere gezondheids- en welzijnszorg.

Education Books Bookshelfs
Theorie en onderzoek

BAPS verenigt psychologen die actief zijn binnen de psychologische onderzoeksvoering.

 

Psychologie in België

Psychologie is een wetenschap die zich bezig houdt met de studie van mentale functies en gedragingen. In België wordt psychologie onderzocht en gedoceerd aan een 7 – tal universiteiten. Psychologen passen die kennis toe in verschillende sectoren van onze samenleving.

Psychologen zijn licentiaten of masters in de psychologie. Sinds 1993 is de titel van psycholoog wettelijk beschermd en wordt ze bewaakt door de Psychologencommissie. Vandaag is het strafbaar om de titel van psycholoog te dragen zonder dat je geregistreerd bent.

De titelbescherming is in de eerste plaats een bescherming voor het beroep van psycholoog en voorkomt dat minder opgeleide personen de taken en competenties beoefenen van de psycholoog. Ze is echter ook een belangrijke kwaliteitsvoorwaarde voor de cliënten van psychologen. Zij zijn immers zeker dat de psycholoog een universitaire opleiding heeft genoten, maar ook dat de psycholoog wettelijk gebonden is door een deontologische code.

De Psychologencommissie is het orgaan dat de titel van psycholoog beschermt in België. Zij bewaakt het register van geregistreerde psychologen en omvat tevens de tuchtraad en de Raad van Beroep die de deontologie van de psychologen bewaken.

 

Wanneer iemand vindt dat een psycholoog een deontologische fout heeft begaan, dan kan deze persoon terecht bij de Psychologencommissie om een klacht in te dienen. Meer informatie over de Psychologencommissie kan je vinden op hun website.

De rol van de Psychologencommissie is echter wettelijk beperkt tot bovenstaande. De commissie vervult niet de rol van een beroepsvereniging en zal dus vb. geen informatie kunnen verschaffen over de beroepsuitoefening of je bijstaan in ethische kwesties. Hiervoor kan je wel altijd beroep doen op onze Federatie.

Psychologen-commissie

Psychologencommissie%20logo_edited.png

Vrij beroep

De psycholoog is een vrij beroep. Dit betekent dat de psycholoog in hoofdzaak intellectuele prestaties verricht, waarvoor een grondige en permanente vorming vereist is. De persoon is persoonlijk verantwoordelijk voor de diensten die hij verleent en hij verleent deze op onafhankelijke wijze. Tot slot is de psycholoog gebonden tot een deontologische code.

Eén van de aspecten verbonden aan een vrij beroep is dat het de psycholoog vrij staat om zelf zijn tarief te bepalen. De tarieven van psychologen variëren dan ook, afhankelijk van de sectoren waarin ze actief zijn, hoe gespecialiseerd ze zijn of hoeveel ervaring ze hebben. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld de honoraria in strafzaken.

Psychologen bepalen hun tarief in overeenstemming met de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van een activiteit en de tijd die ze nodig hebben om deze activiteit voor te bereiden, uit te voeren en een eventuele rapportage te voeren.

© 2020 Belgische Federatie van Psychologen

info@bfp-fbp.be