top of page
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
Blurred people mingling
bfp-logo_edited.png

Belgische Federatie van Psychologen

Onze missie en visie

Waar we je belangen verdedigen

Contacteer BFP

De Belgische Federatie van Psychologen is een federatie van verenigingen van psychologen.

Deelverenigingen

Workers at Gas Plant
Arbeids- en organisatiepschologie

VOCAP verenigt psychologen actief in de ruimere bedrijfswereld.

Person Drawing Anime Sketch
Schoolpsychologie

VVSP verenigt psychologen die actief zijn in het onderwijssysteem.

Therapy Session
Klinische psychologie

VVKP en UPPCF verenigen psychologen actief in de ruimere gezondheids- en welzijnszorg.

Education Books Bookshelfs
Theorie en onderzoek

BAPS verenigt psychologen die actief zijn binnen de psychologische onderzoeksvoering.

Deelverenigingen

Psychologie in België

Psychologie is een wetenschap die zich bezig houdt met de studie van mentale functies en gedragingen. In België wordt psychologie onderzocht en gedoceerd aan een 7 – tal universiteiten. Psychologen passen die kennis toe in verschillende sectoren van onze samenleving.

Psychologen zijn licentiaten of masters in de psychologie. Sinds 1993 is de titel van psycholoog wettelijk beschermd en wordt ze bewaakt door een andere organisatie, namelijk de Psychologencommissie (voor mee info zie https://www.compsy.be/nl/). Zij bewaakt het register van geregistreerde psychologen en omvat tevens de tuchtraad en de Raad van Beroep die de deontologie van de psychologen bewaken. Wanneer iemand vindt dat een psycholoog een deontologische fout heeft begaan, dan kan deze persoon terecht bij de Psychologencommissie om een klacht in te dienen. Meer informatie over de Psychologencommissie kan je vinden op hun website. De rol van de Psychologencommissie is echter wettelijk beperkt tot bovenstaande. De commissie vervult niet de rol van een beroepsvereniging en zal dus vb. geen informatie kunnen verschaffen over de beroepsuitoefening. Als psycholoog kan je hiervoor wel altijd beroep doen op de verenigingen die lid zijn van onze Federatie.

bottom of page