EFPA : Europese Federatie van Psychologen

EFPA is de Europese koepelfederatie van nationale organisaties voor psychologen en geniet onder meer van een consultatieve status bij de Raad van Europa. Momenteel* zijn er 35 landen vertegenwoordigd in EFPA, waaronder alle 27 EU-lidstaten behalve Roemenië. Per land kan maar één organisatie lid worden, en voor België is dat de BFP - die trouwens ook stichtend lid is van EFPA.

De volgende personen vormen momenteel* de link tussen de BFP en EFPA:
- Executive Council (EC): Edward Van Rossen (vice-president & treasurer)
- Board of Assessment: Mark Schittekatte (active member)
- Board of Educational Affairs: Els Mampaey (corresponding member)
- Board of Ethics: Pierre Nederlandt (convenor) & Edward Van Rossen (EC Liaison)
- Board of Prevention & Intervention > Subcommittee Psychotherapy: Nady Van Broeck (active member)
- Board of Professional Development: Edward Van Rossen (EC liaison)
- Board of Scientific Affairs: Sandy Schumann (corresponding member)
- Standing Committee on Psychology in Education (NEPES): Marianne Kant-Schaps (convenor)
- Standing Committee on Psychology & Health: Koen Lowet (active member)
- Standing Committee on Traffic Psychology: Markt Tant (active member)
- Task Force Resources: Edward Van Rossen (EC Liaison)
- Work Group Legal Status of the Profession: Nady Van Broeck (active member) & Edward Van Rossen (EC Liaison)

(* Laatste update: 31 mei 2013)

 

EFPA Website: www.efpa.eu