Voorlopig nog erg beperkte activiteit op Twitter

Hoewel er momenteel wel nagedacht wordt in die richting, is de BFP momenteel nog niet actief op Twitter.
Voorlopig is de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) de enige BFP deelvereniging met een VVKP Twitter account.
Voor studenten is er ook nog de EFPSA Twitter account van de Europese koepelfederatie van psychologiestudenten (EFPSA).

Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel wat BFP leden met een Twitter account. Leden die ingelogd zijn kunnen hieronder door middel van een 'comment' met andere leden delen wat hun twitter account is of welke twitter accounts ze zouden aanbevelen - aub wel enkel indien gerelateerd aan ons vakdomein! Deze 'comments' zijn enkel zichtbaar voor leden die ingelogd zijn.