Voorlopig nog beperkte aanwezigheid op Facebook

Hoewel er momenteel wel nagedacht wordt in die richting, is de BFP momenteel nog niet aanwezig op Facebook.
Voorlopig is de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) de enige BFP deelvereniging met een VVKP Facebook pagina.
Daarnaast is er nog de EFPA Facebook pagina van de Europese koepelfederatie van psychologen (EFPA).
Voor studenten is er ook nog de EFPSA Facebook pagina van de Europese koepelfederatie van psychologiestudenten (EFPSA) die in feite zelfs meerdere Facebook pagina's heeft.

Tenslotte zijn er natuurlijk ook heel wat BFP leden met een Facebook profiel en/of een pagina van hun praktijk, adviesbureau, centrum, werkgever, enz. Leden die ingelogd zijn kunnen hieronder door middel van een 'comment' met andere leden een link delen naar hun Facebook profiel en/of pagina en/of een andere Facebook pagina die ze zouden aanbevelen - aub wel enkel indien gerelateerd aan ons vakdomein! Deze 'comments' zijn enkel zichtbaar voor leden die ingelogd zijn.