Persbericht : aansluiting bij FVIB (Unizo)

Sinds 5 juli zijn de BFP en de Psychologencommissie samen aangesloten bij de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB). Deze interprofessionele organisatie overkoepelt duizenden individuele UNIZO-leden en ruim 20 beroepsorganisaties van vrije beroepen.

De belangrijkste redenen van associatie zijn het afdwingbaar maken van de deontologie, deelname aan de FVIB-overlegplatformen en steun in de vraag om erkenning als gezondheidszorgberoep.

Met de steun van FVIB, willen we de deontologische code voor psychologen verder verfijnen en wettelijk afdwingbaar maken. Voorts zoeken we ook aansluiting bij het FVIB overlegplatform van zelfstandige zorgverstrekkers. Dat brengt nu maandelijks beroepsorganisaties van tandartsen, artsen, apothekers, kinesitherapeuten en zelfstandig verpleegkundigen bijeen om er gemeenschappelijke knelpunten en dossiers te bespreken. Ten slotte hopen we met de steun van FVIB ook het beroep van klinisch psycholoog eindelijk wettelijk te kunnen regelen.

Meer info volgt nog via de andere BFP communicatie-kanalen.

 

FVIB website: www.fvib.be