Vlaamse doorlichting van Vlaamse tests beoordeeld door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden (COTAN) van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft in 2000 een nieuwe versie uitgegeven van zijn "Documentatie van Tests en Testresearch in Nederland ".

De COTAN beoordeelt uiteraard een test in functie van het Nederlandse doelpubliek en zo ontstaat verwarring bij de Vlaamse gebruiker.

Om wat van deze verwarring weg te nemen, willen de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en het Forum Diagnostiek van de vrije CLB's (VCLB) de door COTAN besproken Vlaamse tests met een onvoldoende voor normen herbekijken op hun waarde voor wat betreft het onderdeel "NORMEN".